• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Профілактика дитячого травматизму

Профілактика дитячого травматизму

За статистичними даними поширеність дитячого травматизму більша, ніж серед дорослих. Причини такого стану поляснюється тим, що діти дуже допитливі, намагаються активно пізнавати навколишній світ. Але при цьому життєвих навичок у них ще мало, і вони не завжди вміють реально оцінювати небезпеку ситуації та адекватно реагувати для запобігання негативних наслідків.

Найбільша кількість випадків травмування дітей припадає на вік 13-15 років. В цей час дитячий травматизм зумовлений не тільки природною цікавістю і рішучістю, але ще й бажанням покрасуватися перед ровесниками, бути не гірше, ніж інші, і проявляти безрозсудну сміливість.

Дитячий травматизм умовно можна розділити на п'ять типів залежно від місця, де дитина може отримати травму:

- побутовий (травми, які виникають вдома, у дворі, у дитячому садку);

- вуличний (в першу чергу транспортний, але також і не пов'язаний з транспортом);

- шкільний;

- спортивний;

- інший.

Шкільний травматизм діти отримують переважно на уроках фізкультури, трудового навчання, а також під час перерв, у класах, коридорах, пришкільній території.

Основними причинами шкільного травматизму є по перше відсутність контролю зі сторони вчителів за поведінкою учнів під час проведення уроку та перерв, по друге - недостатньо організована виховна робота.

При будь-яких видах дитячого травматизму дорослим, вчителям, необхідно дотримуватися двох основних вимог: необхідно чітко налагодити організацію навчального процесу і впроваджувати різні інформаційні форми санітарно-освітньо роботи.

Робота щодо профілактики дитячого травматизму повинна вестися у двох основних напрямках:

1) робота зі створення безпечного середовища перебування дітей у навчальному закладі;

2) гігієнічне навчання і виховання дітей, мета якого вироблення в них навичок безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях;

При цьому адміністрацією, медичним персоналом та вчителями навчального закладу здійснюється такий обсяг профілактичних заходів:

1. Забезпечити пiдготовку закладу, кабiнетiв, майстерень до початку нового навчального року. Забезпечити майстерні, кабінети обслуговуючих видів праці спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту для працівників, учнів і вихованців навчального закладу;

2. Постiйно проводити iнструктажі з усiма працiвниками закладум з питань техніки безпеки, виробничої санітарії і безпеки життєдіяльності та вимагати виконання встановлених вимог в навчальному закладі.

3.У шкiльних навчальних кабiнетах, майстернях необхідно мати iнструкцiї, розробленi заходи з технiки безпеки i протипожежної безпеки. Вести документацiю з питання дитячого травматизму.

4. Дотримуватись режиму вологого прибирання, вимог до освiтлення i провiтрювання шкiльних примiщень.

5. Проводити колективні та індивідуальні бесiди з батьками та учнями щодо дотримання правил поведiнки на уроках та під час перев, попередження усiх видiв дитячого травматизму в навчальних приміщеннях та на території школи тощо.

Алгоритм дій при травмуванні дітей під час навчально-виховного процесу

Алгоритм дій при травмуванні дітей під час навчально-виховного процесу:

 • терміново організувати першу долікарську допомогу потерпілому, у разі необхідності – його доставку до лікувально-профілактичного закладу. Зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих, і не призведе до більш тяжких наслідків);
 • негайно повідомити батьків потерпілого;
 • негайно у телефонному режимі повідомити відповідального у РУО;
 • надіслати повідомлення до РУО протягом доби;
 • наказом призначити комісію з розслідування нещасного випадку протягом доби;
 • зробити запит до лікувального закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;
 • протягом 3-х діб після закінчення розслідування затвердити відповідний акт Н-Н та направити по одному примірнику до відповідних органів управління освітою;
 • видати наказ про результати розслідування нещасного випадку;
 • після одужання дитини направити до вищезазначених організацій повідомлення про наслідки нещасного випадку;
 • зареєструвати нещасний випадок у журналі реєстрації нещасних випадків.

Оформляти документи при травмуванні дітей:

1) Під час навчально-виховного процесу протягом 3-х діб:

 • повідомлення ;
 • наказ про створення комісію з розслідування нещасного випадку;
 • висновки з лікувального закладу;
 • пояснювальні записки від потерпілого та свідків;
 • АКТ Н-Н;
 • наказ про результати розслідування нещасного випадку;
 • повідомлення про наслідки нещасного випадку, якщо оформляється заняття на дому, то необхідно зробити відповідні помітки;

2) При травмуванні дітей у побуті протягом 10-и діб:

 • повідомлення;
 • висновки з лікувального закладу;
 • повідомлення про наслідки нещасного випадку, якщо оформляється заняття на дому, то зробити відповідні помітки.

Надавати пакет документів (по одному примірнику):

 • потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;
 • до управління освіти адміністрації Дзержинського району (повідомлення про нещасний випадок надається безпосередньо на ім’я начальика управління;
 • до Департаменту освіти Харківської міської ради протягом 3-х діб

Нормативно-правова база

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Пам"ятка для батьків
Правила пожежної безпеки
Правила дорожнього руху
Запобігання отруєнням
Перша допомога в екстремальних умовах
Кiлькiсть переглядiв: 82