ДОПОВІДЬ

У 2013 році Учбово-виробниче автогосподарство Київського району м. Харкова пройшло акредитацію в м. Києві. Сертифікат отримано . В листопаді 2014 пройдено ліцензування для здійснення професійної підготовки категорій А1, А, В, С1, С.

В 2013-2014 навчальному році педагогічний колектив УВАГ працював, спираючись на концептуальні ідеї, що закладені в законах України „Про освіту ”, „Про загальну середню освіту ”, Концепції загальної середньої освіти, Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 946, Положенні про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 р. № 588, примірному Положенні про порядок організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах всіх форм і типів власності та власному Статуті.

На основі цих документів була спланована та реалізована освітня робота УВАГ, відтворена в річному та навчальному планах закладу.

Вимоги мовного законодавства, що регламентуються статтею 10 Конституції України, Законом «Про мови», та заходи Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2008-2012 роки виконуються в повному обсязі. З нормативними актами з питань мовного законодавства як адміністрація закладу, так і педагогічні працівники ознайомлені, проводиться необхідна просвітницька робота серед батьків та учнів.

Педагогічні працівники навчального закладу володіють українською мовою, для них організовано роботу семінару щодо вдосконалення знань з української мови (керівник семінару Ілюхіна І.А.). Шкільна документація ведеться державною мовою, проведено переоформлення наочності навчального закладу.

У 2013-2014 навчальному році в УВАГ функціонувало 10 груп.

Кількісний склад учнів за попередні два роки зменшився на 1,8 %, що обумовлено введенням профільного навчання в навчальних закладах району та міста. За 2013-2014 навчальний рік кількісний склад учнів майже не змінився, що можна пояснити задоволенням реальних освітянських потреб населення.

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до робочого навчального плану на 2013-2014 навчальний рік і плану роботи УВАГ. Робочий навчальний план закладу складено відповідно до Типових навчальних планів з підготовки водіїв транспортних засобів категорії “А,В і С”. Обов’язкові предмети забезпечили соціально необхідний для кожного учня обсяг і рівень знань, умінь і навичок.

Складові робочого навчального плану розподілені на підставі аналізу побажань батьків та учнів щодо задоволення освітніх потреб і виконувались у повному обсязі за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів.

Така організація навчально-виховного процесу дозволила максимально спрямувати роботу педагогічного колективу на задоволення освітніх потреб учнів 10 - 11 класів.

Метою навчання є створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, врахування та забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів, здібностей учнів у тій сфері діяльності, з якою в них пов’язаний вибір майбутньої професії.

У 2013-2014 навчальному році УВАГ закінчило 98 учнів, з яких 74 учнів отримали свідоцтво водія категорії “ВС”.

Аналіз навчальних досягнень свідчить про те, що по закладу, в цілому, рівень навчальних досягнень учнів, порівняно з минулим навчальним роком, залишився приблизно таким же. Але на наступний навчальний рік прогнозується зменшення кількості навчальних груп, навантаження педагогічних працівників.

Навчально-матеріальна база УВАГ дозволяє організувати навчально-виховний процес на достатньому рівні. У закладі освіти створено необхідні санітарно-гігієнічні умови для занять у кабінетах, майстернях. На сьогоднішній день оновлено 75 % меблів.

Протягом року в навчальному закладі проводилися заходи щодо економії бюджетних коштів: установлено жорсткий контроль за використанням енерго і тепло ресурсів. Поряд із заходами щодо економії бюджетних коштів здійснювалися пошуки шляхів залучення позабюджетного фінансування, спонсорських та благодійних коштів.

У закладі постійно створювалися необхідні умови щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Поповнився бібліотечний фонд навчальною, методичною, спеціальною літературою.

В навчальних кабінетах проведено косметичний ремонт приміщень УВАГ, відремонтовано та пофарбовано навчальний транспорт, класні дошки, замінено лампи на енергозберігаючі.

В ході підготовки навчального закладу до нового навчального року виконано наступні роботи:

· підготовлено внутрішню систему опалення до опалювального сезону;

· замінено лампи, що перегоріли, на енергозберігаючі.

· вивезено сміття;

· зрізано сухе дерево на подвір’ї;;

· пофарбовано підлоги у класах;

· відремонтовано дах;

· подвір’я засипано щебенем.

· відремонтована каналізація

Крім того протягом навчального року мінялися картриджі принтерів, використовувалися господарчі товари, канцтовари, поновлювалися стенди.

У новому році необхідно знайти кошти і матеріальні ресурси на виконання робіт з продовження ремонту даху, косметичного ремонту лабораторії, обладнання кабінетів ОБДР та ОП.

Використання коштів в УВАГ Київського району м. Харкова

2012-2013 навчальному році

N за/п

Вид робіт

Джерело асигнувань

Сума (грн..)

1.

Ремонт та підготовка системи опалення до опалювального сезону

Спонсорські

6400

2.

Ремонт покрівлі даху

Спонсорські

-

3.

Фарбування підлоги приміщень

Спонсорські

2600

4.

Ремонт паркану

Спонсорські

400

Всього

Спонсорські

9400

1.

Автозапчастини

Батьківські

9975

Всього

Батьківські

Разом

21135

Директор УВАГ І.М.Білопольський

Кiлькiсть переглядiв: 36